logo

Om Friis Kloakmester ApS

Autoriseret kloakmester.

Autorisationsnummer KFUL-04644

Godkendelse fra Sikringsstyrelsen
Godkendelse af kvalitetssikringssystem
Håndbog for kvalitetssystem 
Lovpligtig certifikat for montering af rottespærrer og rottesikring - Certificeret rottespærremontør